E-Truck (Endast teori)

1,100.00 kr exkl. moms

Gör din truckutbildning online!
Köp din truckutbildning här på webben
Gör utbildningen på smartphone, surfplatta eller dator
Efter kan du boka praktik på alla våra öppna tillfällen som finns på www.nuab.se
Utbildningsbevis på direkten efter godkänd praktik

Har ni en större grupp och vill boka ett eget tillfälle för praktiska övningar går det också bra! Vi nås på 0911-195 55 alternativt bokning@nuab.se

Kategori:

Beskrivning

E-truck är en interaktiv utbildning där deltagaren löser den teoretiska delen med hjälp av en dator. Efter mottagen beställning skickas ett mail till deltagaren med information och inloggningsuppgifter samt kontaktuppgifter till ansvarig truckinstruktör. Utbildningen är interaktiv och ingen bok behövs för att lösa uppgifterna. Deltagaren har obegränsat med tid att genomföra utbildningen och kan logga in på utbildningen från olika datorer. Programmet tillåter inte användaren att gå vidare förrän den pågående uppgiften är löst. Man kan när som helst avsluta för att fortsätta där man var när det passar nästa gång. Tidsåtgång för genomförande är individuellt men uppskattningsvis 4-8 timmar. Utbildningen omfattar de teoretiska delarna och är passande som teori inför praktiska övningar eller en uppdatering för befintliga sedan tidigare utbildade truckförare. Den passar också bra för arbetsledare som skall skriva ut körtillstånd och inför detta behöver teoretiska kunskaper.

Utbildningsinnehåll
Trucktyper samt deras användningsområden
Truckens konstruktion
Ett ergonomiskt arbetssätt
Daglig tillsyn och skötsel
Material och godshantering
Trafik och säkerhet

Utbildningen ger behörighet: På våra öppna utbildningar omfattar den A2-A4 samt B1. Har du andra behörighetsbehov kontaktar du oss för rådgivning och upplägg.
Intyg: Efter godkänt prov skickar NUAB utbildningsbevis till kursdeltagarna på truckutbildningen, både elektroniskt och som plastkort.
Förkunskaper/grundläggande krav: Minst 16 år. God förståelse i svenska språket.